กาลเวลาผ่านไป.. โลกอินเตอร์เนตก็เปลี่ยนไป.. วัฒนธรรมก็เปลี่ยนไป :')

หลายคนอาจจะยังกลับมาบ้านหลังนี้โดยตั้งใจหรือแค่บังเอิญผ่านมาก็ตาม

ถึงบ้านอาจจะดูร้างๆ ^^; แต่ความรักที่พวกเรามีต่อ SHINee ไม่เคยร้างเลย :D

เมื่อการเล่นบอร์ดอาจจะหมดความนิยมแล้ว ตอนนี้พวกเรา SHINee-Thailand

ย้ายไปอัพเดตข่าวสาร พูดคุยกันได้ทาง facebook Twitter นะคะ ^^ใครที่ต้องการปิดเสียงแช็ทบ๊อก ให้คลิกตรงรูปลำโพงใต้ช่องที่เขียนข้อความ ให้ )) หายไปนะคะ + ขอความร่วมมือใช้ภาษาสุภาพในการพูดคุย หลีกเลี่ยงประเด็นที่จะทำให้เกิดความแตกแยก .....^___^.....Welcome Guest ( Log In | Register )> Help Topic
Here is the topic you chose to view
Enter keywords to search for   

> Your Control Panel (My Controls)
Here is the topic you chose to view
The control panel is where you set up your personal preferences for the board. You can change how the board looks and operates for you from here.

Messenger
The messenger section is covered in the help file titled 'Your Personal Messenger'.

Subscriptions

View Topics:
View topics that you have subscribed to here, or change the way you are notified for each topic. You can also remove topic subscriptions from here.

View Forums:
View forums that you have subscribed to, or change the way you are notified for each forum. You can also remove forum subscriptions from here.

Personal Profile

Edit Profile Information:
Here you can specify your own personal information, such as your birthdate and contact information.

Edit Personal Portal Information:
You can change your personal statement, notification and moderation options from this section.

Edit Signature:
You can view and manage your signature from here. You may use BBcode to format your signature (to link to images, etc.) or even HTML if the board administrator has allowed it.

Edit Avatar Settings:
You can view and manage your personal avatar from here. You may choose an avatar from the board's gallery, link to an offsite image (the image will be resized if it is larger than the dimensions allowed by the board administrator) or upload an image from your computer to use as your avatar.

Change Personal Photo:
If the board administrator has enabled personal photos for your user group you can upload an image that will be displayed on your profile.

Change Display Name:
If Display Names are allowed on your board, you can change how your name appears on the board from here.

Options:

Purchase Paid Subscriptions:
If there are subscription packages available on the board they will be displayed here. You can choose a subscription package and purchase it, or upgrade your existing subscription (depending on board-specific settings).

Manage Your Attachments:
You can view and manage your file attachments from here.

Manage Friends List:
You can approve pending friend requests from here (if you have set your profile up to require approval) as well as view and manage your existing friends from this page.

Manage Ignored Users:
You may view, add and remove ignored users from this page.

Email Settings:
There are several email-specific settings available on this page.
 • Privacy Settings
  • Hide my email address from other members - You can choose to not display your e-mail address to members of the board.
  • Send me updates sent by the board administrator - Your board administrator may want to periodically send newsletters to members of the board, check this to make sure you receive these updates.
 • Board Preferences
  • Include a copy of the post when emailing me from a subscribed topic - If you opt to receive notifications of new posts/topics, a copy of the post/topic body will be sent in the notification e-mail.
  • Send a confirmation email when I receive a new private message - Enabling this will allow the board to send you an e-mail when you receive a new PM.
  • Enable 'Email Notification' by default? - Enabling this will automatically subscribe you to any topic/post you reply to or create. Use the drop-down box to select how you would like to be notified.
Board Settings:
You can manage settings related to how the board is displayed/operates from this page. You can choose your timezone and various view options here, such as which text editor you would like to use.

Change Email Address:
You can update the email address associated with your account from here.

Change Password:
Here you can update the password you use to log in to the board.
Lo-Fi Version Time is now: 29th March 2023 - 08:20 PM