กาลเวลาผ่านไป.. โลกอินเตอร์เนตก็เปลี่ยนไป.. วัฒนธรรมก็เปลี่ยนไป :')

หลายคนอาจจะยังกลับมาบ้านหลังนี้โดยตั้งใจหรือแค่บังเอิญผ่านมาก็ตาม

ถึงบ้านอาจจะดูร้างๆ ^^; แต่ความรักที่พวกเรามีต่อ SHINee ไม่เคยร้างเลย :D

เมื่อการเล่นบอร์ดอาจจะหมดความนิยมแล้ว ตอนนี้พวกเรา SHINee-Thailand

ย้ายไปอัพเดตข่าวสาร พูดคุยกันได้ทาง facebook Twitter นะคะ ^^ใครที่ต้องการปิดเสียงแช็ทบ๊อก ให้คลิกตรงรูปลำโพงใต้ช่องที่เขียนข้อความ ให้ )) หายไปนะคะ + ขอความร่วมมือใช้ภาษาสุภาพในการพูดคุย หลีกเลี่ยงประเด็นที่จะทำให้เกิดความแตกแยก .....^___^.....Welcome Guest ( Log In | Register )> Help Topic
Here is the topic you chose to view
Enter keywords to search for   

> Email Notification of new messages
Here is the topic you chose to view
This board can notify you when a new reply is added to a topic. Many users find this useful to keep up to date on topics without the need to view the board to check for new messages.

There are three ways to subscribe to a topic:
  • Click the 'Options' menu at the top of a topic, and go to 'Track this topic'
  • On the posting screen when replying to or creating a topic, check the 'Enable email notification of replies?' checkbox.
  • From the 'Email Settings' section of your User CP (My Controls) check the 'Enable Email Notification by default?' option, this will automatically subscribe you to any topic that you make a reply to.
Please note that there are four different types of subscriptions:

Immediate Email Notification
This option will send out a notification immediately after a new topic or reply has been made regardless of your activity.

Delayed Emailed Notification
This option will send out a notification if a new topic or reply has been made and you're not active on the board.

Daily Email Digest
This option will send out a daily digest showing all new replies or topics for that day.

Weekly Email Digest
This option will send out a weekly digest showing all new replies or topics for that week.


You are also able to subscribe to each individual forum on the board, to be notified when a new topic is created in that particular forum. To enable this, click 'Forum Options' menu at the top forum you wish to subscribe to, and click the 'Subscribe to this forum' link.

To unsubscribe from any forums or topics that you are subscribed to - just go to the 'Subscriptions' section of 'My Controls' and you can do this from there.
Lo-Fi Version Time is now: 26th February 2024 - 01:42 PM